Avskiljningsväggarna består av nät/tygväggar som är utmärkta som väggar för delning av stora utrymmen i t.ex. idrotts- och allaktivitetshallar. När väggen inte behövs är den uppkörd i sitt övre läge vid taket och där knappt märkbar. Väggarna kan anpassas enligt användningsändamål och rådande behov i utrymmet där den skall vara. Pedelux nät/tygväggar är eldrivna och manövreras med en nyckelbrytare som är placerad inom synhåll från väggen. Tyg/nätförhållandet kan varieras från att hela väggen är tillverkad i nät till att vara helt tillverkad i tyg.